Arkeologi: Lärarhandledningar, elevövningar och användbara hemsidor och litteratur på nätet

Lärarhandledningar

Lärarhandledning till Fornsök Med hjälp av databasen Fornsök kan lärare och elever på några minuter hitta en fornlämning, eller kulturlämning, så som gravar eller boplatser, på gångavstånd från skolan.

Vad är en arkeologisk rapport, var finns de och hur de kan användas i undervisningen

De olika tidsperioderna i Västernorrland och Sverige (PDF)

Vad betyder BC, B.C. cal och BP efter ett årtal?

Arkeologi är både en vetenskap och många vetenskaper Här beskrivs kortfattat metoder och källor som kan komma till användning när en arkeologisk undersökning genomförs.

Elevövningar

Hitta fornlämningar nära skolan Eleverna letar reda på en fornlämning i närheten av skolan med hjälp av databasen Fornsök.

Så här funkar arkeologi Praktiska uppgifter för alla stadier. Övningarna ska hjälpa eleverna förstå de problem som arkeologerna dagligen ställs inför.

Eleverna gör en karta över landhöjningen med kartgenerator Här kan ni enkelt ta redda på var strandlinje gått under olika årtusenden och på olika platser.

Litteratur och hemsidor

Litteratur, på nätet och i tryckt form, och hemsidor användbara för lärare och elever i grundskola och gymnasium.