För skolan

Inbjudan till fortbildning för lärare

Lärare i Västernorrland är välkomna till en fortbildningsdag den 14 juni 2022 kl 10.30-15.30 i Nämforsens Hällristningsmuseum. Det handlar om ortnamn och fornlämningar i den egna närmiljön och hur de kan användas i undervisningen. Det blir även en guidad tur på hällristningar och i museum. Mer information och anmälan finns här.Inbjudan till fortbildning för lärare

Studiebesök

Här kan du läsa mer om hur du bokar ett studiebesök i museet och på hällristningarna, hur klassen förbereder besöket och vad som sker under besöket.

Lärarhandledningar och elevövningar till Västernorrlands historia

Här finns studiematerial som kan användas av lärare och elever i klassrummet och i fält.  Arbete pågår med sidan och vi kommer att lägga ut mer material så fort vi bara hinner.