Boplatser och fynd

Alldeles intill Nämforsen, på den södra stranden, undersöktes ett område under sommaren 1944 när vattenkraftutbyggnaden i älven inleddes. Den s.k. ”Ställverksboplatsen” räknas fortfarande till en av de fyndrikaste i hela Norrland!

Nya arkeologiska utgrävningar har gjorts på den nordöstra älvstranden vid Nämforsen. Bland de nya fynden märks stora ansamlingar av rödockra. Det äldsta lagret dateras till 4.200 f.Kr. Fanns det en stor färgtillverkningsplats alldeles intill hällristningarna? Det är en ny, spännande fråga för arkeologerna.

Forskarna kan också påvisa att människor varit aktiva kring Nämforsen i alla tidsperioder under 6000 år.

Nämforsens Hällristningsmuseum visar i utställningen ”Folket vid forsen” de fynd som gjorts på boplatserna vid Nämforsen.

Västernorrlands äldsta kända boplats, Snickerstensmon, ligger ca fem km från Näsåker. Här bodde människor redan för 8 400 år sedan. Med hjälp av pollenprover tagna i mossen kan vi få en bild av klimatet de senaste 8 400 åren. I Nämforsens Hällristningsmuseum finns en utställning om Snickerstensmon, Västernorrlands äldsta kända boplats.

När den så kallade Ställverksboplatsen vid Nämforsen grävdes ut 1944 visade den sig vara Norrlands fyndrikaste boplats. Foto: Raä

Om du klickar på kartan ovan kommer du till en guide över Nämforsen. Guiden kan du använda i din dator eller mobil. Där kan du lära dig mer om Nämforsens hällristningar, boplatser och fynd vid älven.

Fornlämningar i Sollefteå

Med hjälp av databasen Fornsök kan du på några minuter hitta en fornlämning, eller kulturlämning, så som gravar eller boplatser, på gångavstånd. Nämforsens hällristningsmuseum har tagit fram en handledning för lärare till hur man kan använda Fornsök. Handledningen fungerar lika bra för turister. Du kan använda Fornsök i hela landet. Länk till handledningen och Fornsök finner du här.