Hällmålningar

Vad är en hällmålning?

En hällmålning är en målning som är gjord på sten. Den färg vi ser idag är inte färg som ligger på stenytan, utan är istället färg som har tagits upp av stenen, och bildat vad man kan beskriva som ett avtryck i stenen. En skyddande hinna av kisel har bildats över hällmålningen på berget.

Hällmålning vid ”Högberget 1” i Ramsele socken, Solleftå kommun. Den första av många hällmålningar som upptäcktes runt Ramsele. Om man anstränger sig går det att se en älg som tittar åt höger i bild.

Hällmålningar återfinner man i huvudsak idag i norra Sverige, norr om Dalälven. Det finns dock några hällmålningar söder om Dalälven. I södra Norrland och Ångermanlands inland har många hällmålningar hittats de senaste 20 åren.

I Hällristningsmuseets utställning ”Jägarstenålderns bilder” finns mera information om hällmålningar i Skandinavien.

Hällmålningslokaler kallas platserna där målningarna finns. Målningarna är gjorda på vertikala klippväggar och har oftast ett skyddande överhäng, som bidragit till att bevara målningarna fram till idag.

Hällmålningar ligger ofta nära vatten. Vid sjöar och mindre vattendrag, men de kan även ligga på platser med utsikt över vatten. Detta till skillnad från hällristningar som ofta ligger vid strömmande vatten i större älvar. Det finns också hällmålningar som är gjorda på flyttblock som står i vatten, till exempel i en sjö.