Vad betyder BC, B.C. cal och BP efter ett årtal?

BC är f.Kr.

Den engelskspråkiga världen använder B.C. (Before Christ) för f.Kr. och A.D. (Anno Domini, utförligare Anno Domini nostri Iesu Christi, latin för i Herrens år resp. i vår Herres Jesu Kristi år) för e.Kr. (Wikipedia)

BP före nutid (1950)

B.P. är en tidsangivelse som används vid dateringar gjorda med kol-14-metoden. B.P. är en förkortning av engelska ”Before Present”, som betyder ”före nutid”. Eftersom nutid är ett relativt begrepp används 1 januari 1950 som fix nollpunkt. Orsaken till att året 1950 valdes var att det var runt den tidpunkten som Willard Frank Libby (1908–1980, sedermera nobelpristagare) utarbetade kol-14-metoden. (Wikipedia)

B.P. cal eller B.C. cal

”4 000 B.P.” betyder att mängden kol-14 indikerar att ett objekt är ungefär 4 000 år gammalt, men den siffran är okalibrerad och tar inte hänsyn till att halten av kol-14 har varierat. Enligt en internationell överenskommelse från 1985 anges okalibrerade kol-14-dateringar som antal år B.P., medan kalibrerade anges som B.P. cal eller som ett årtal B.C. cal / A.D. cal (före respektive efter Kristus).