Stiftelsen Nämforsen

En kortfattad beskrivning av verksamhet & ändamål

Stiftelsen Nämforsen bildades 1979. Stiftelsens ändamål är att främja  utvecklingen av aktiviteter kring Nämforsen ur turist-, rekreations, och kulturminnesvårdssynpunkt. Stiftelsen ska verka för att området blir tillgängligt och överskådligt, att miljöer och objekt bevaras och vårdas, och att information och visning av sevärdheter, utställningslokaler och serviceanordningar av olika slag åstadkommes.

Stiftelsebildare är Sollefteå kommun, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Umeå Universitet och Ådals-Lidens Hembygdsförening. Adjungerade i styrelsen är Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Byalaget Näsåkers samverkan.

Stiftelsen är huvudman för Nämforsens Hällristningsmuseum, med utställningar, museishop, museibutik och info-point.

Stiftelsen Nämforsen har sin verksamhet på Nipvägen 7, Näsåker. I byggnaden finns ett museum med shop och under sommaren café och turistbyrå.

Personalen sköter sommartid guidningar i museet och på hällristningsområdet. Under vår och höst för bokade grupper och pedagogisk verksamhet riktad till skolor i kommunen och hela länet.

På uppdrag av länsstyrelsen i Västernorrland utför personalen fornminnesvård av hälristningsytorna vid Nämforsen.

Stiftelsen Nämforsens stadgar kan du se här.