Studiebesök

Att finansiera resan till Nämforsen och Näsåker i slutet på sidan.

Hej och välkommen till ett studiebesök där forntiden och människorna vid Ångermanälven står i centrum.

Tyngdpunkten under studiebesöket i Nämforsen och Nämforsens Hällristningsmuseum ligger på att förklara hur vi idag kan veta vissa saker, men inte andra, om forntiden. Vi som arbetar på museet lägger vikt vid att skildra vår historia livfullt, trovärdigt och vetenskapligt korrekt. Studiebesöket anpassas alltid till besökarnas förkunskaper, ålder och frågor.

Detta händer i museet under ett studiebesök
I museet samtalar vi om hur livet kan ha sett ut under sten- och bronsålder, och hur det livet skiljer sig från livet idag.
• Vi ser på föremål, nygjorda kopior och äkta artefakter, så som pilar, yxor, kokstenar och funderar över hur effektiva stenålderns redskap är jämfört med dagens.
• Eleverna får reda på hur vi idag kan veta något om klimatet under sten- och bronsålder.
• Vi ser spåren av nedisning och landhöjning, samt visar med en praktisk övning hur en nipa blir till.
• Med hjälp av en tidsaxel med exempel ur världshistorien placeras Nämforsen och hällristningarna in i ett större sammanhang.
• Vi tittar på hällristningar som inte är målade.

Detta händer nere vid älven och hällristningarna under ett studiebesök
När vi besöker hällristningarna försöker vi gemensamt klura ut vad hällristningarna föreställer, hur de är gjorda och varför människor huggit ut över 2 600 hällristningar vid Nämforsen.
Vilka var det som gjorde hällristningarna? Vid forsen ligger en av Europas fyndrikaste boplatser från sten- och bronsåldern. Den grävdes ut i början av 1940-talet. Över 700 pilspetsar hittades av arkeologerna. Vad säger en så stor mängd fynd om Nämforsen?
När vi är nere vid älven och hällristningarna berättar vi också om flottning och vattenkraft i Ångermanälven. Flottningen och skogen är grunden till det moderna Sveriges välstånd och Ångermanälven är den älv i världen i vilken det flottats mest timmer. Idag används vattenkraften till el och i Sollefteå kommun tillverkas sju procent av all el som förbrukas i Sverige.

Förberedelser att göra innan studiebesöket
För att eleverna ska få ut mesta möjliga av besöket bör de vara bekanta med grundläggande begrepp som rör forntiden, så som arkeologi och tidsindelningen av forntiden (dvs sten-, brons- och järnåldern). Det är också bra om eleverna sett på kartan att Nämforsen ligger i Ångermanälven och var den ligger i förhållande till skolan.

Besökarna/eleverna
Museet tar emot elever från grundskola och uppåt. Det är dock vår erfarenhet att elever från och med årskurs tre och får ut betydligt mer av besöket än sina yngre kamrater. En åldersmässigt enhetlig grupp är att föredra. Treor och fyror i samma grupp går bra, men att tex blanda fler åldrar i samma grupp går mindre bra.

Hur lång tar ett museibesök och en guidning på hällristningarna?
Ett besöka i museet tar 30 minuter och ett besök på hällristningarna tar också 30 minuter. Det tar ca 15 minuter att gå emellan och lite kortare med buss.

Praktiska moment
Vi kan mot en kostnad erbjuda praktiska övningar under studiebesöket:

  • Att vara jägare och samlare vad innebar det? Vi tittar på växter och skinn och tillverkar vår egen medicinpåse. Passar åk 1 och uppåt.
  • Skapa älgar och andra djur från forntiden av naturmaterial och återbruk. Passar åk 3 och uppåt.
  • Ljud med inspiration från forntiden. Passar åk 3 och uppåt
  • Vi gör ett armband i näver. Passar åk 6 och uppåt.

Kontakta oss för prisuppgifter.

Kostnad
Studiebesöket kostar inget för skolor i Västernorrland. Övriga skolor kan kontakta oss för prisuppgift.

För mer information och bokning kontakta
Peter Johansson
peter.johansson@namforsen.com

Att finansiera resan till Nämforsen och Näsåker
Inom ramen för skapande skola får grundskolans klasser söka bidrag för att göra studiebesök. För mer information kontakta:

Örnsköldsvik
Johannes Lindh, johannes.lindh@ornskoldsvik.se 072-548 36 08

Sollefteå
Cecilia Jacobsson, cecilia.jacobsson@solleftea.se 070-39 67 354
Marie Sundelin, marie.sundelin@solleftea.se 0620-682428

Timrå
Kristina Lindström, kristina.lindstrom@timra.se 072-543 77 82
Bengt Larsson, bengt.larsson@skola.timra.se

Kramfors
Ninni Mellander, ninni.mellander@kramfors.se 0612-80 252

Härnösand
Anders Rapp, anders.rapp@harnosand.se 0611-34 80 00
Milly Lundstedt, milly.lundstedt@harnosand.se 073-082 49 08

Sundsvall
Camilla Sterner, camilla.sterner@sundsvall.se 070-190 39 93

Ånge
Johanna Fanberg, johanna.fanberg@ange.se 0690-25 01 76, 076-811 76 58