Ortnamn i Medelpad och Ångermanland

En lärarhandledning för grundskolan och gymnasiet om att forska om ortnamn med förslag på nivåanpassade elevuppgifter

  • Ortnamnen är de äldsta fornminnen vi fortfarande använder dagligen.
  • Gamla och nya ortnamn, deras ålder och betydelse, berättar vår historia. Kunskaper vi ofta inte kan få på något annat sätt.
  • Lokala ortnamn, inte alltid på kartan men dagligen brukade, är viktiga att samla in och tolka. Det är vi som använder namnen som gör det jobbet bäst.

Lars Erik Edlunds lärarhandledning vänder sig till lärare på alla stadier.

För de lärare som vill låta eleverna göra enklare övningar är kapitel 1. Olika typer av ortnamn och deras ålder och kapitel 2. Att tolka ortnamn – en inledning tillräcklig läsning.

För de lärare som vill låta eleverna göra mer utförliga ortnamnsundersökningar är det kapitel 3. Hur man väcker intresse för ortnamnen och deras härledning – för att sedan kunna utveckla temat och kapitel 4. Ortnamnsundersökningens olika steg som gäller.

I början av varje kapitel finns en kort sammanfattning.

Klicka nedan för att hämta lärarhandledningen i pdf.

Ortnamn i Medelpad och Ångermanland fulltext 6MB