Elevövningar Nämforsens hällristningar

Övningarna hänger ihop med lärarhandledningen Att undervisa om Nämforsens hällristningar.

Stigande svårighetsgrad på övningarna. Enklast först.

Övning: Rita hällristningar

Rita en eller flera hällristningar. Eleverna ritar ristningarna  efter att de besökt Nämforsen i verkligheten eller på nätet. En hällristningstur i datorn: https://namforsen.com/namforsens-hallristningar/mobil-guide/

 1. Rita figurerna med blyerts och fyll i med pastell.
 2. Måla hela pappret med svart vattenfärg och mycket vatten. Pappret ska bli grått som sten.
 3. Kramade ihop papperet till en boll när det fortfarande är fuktigt och låt det torka.
 4. Under tiden pappret torkar, skriv en kort text med en beskrivning av vad du målat och varför du valt att måla de just de här ristningarna.
 5. När pappret torkat viks det ut och sätts upp på klassrumsväggen med beskrivningen. Om ni vill göra riktigt fint kan ni klistra upp bilderna på en färgad bakgrund.

Så här skriver en av tredjeklassarna från Prästbordets skola, Sollefteå, om sin teckning: Jag har ritat en hällristning jag vet bara vad två är för nåt den runda ringen är solen den andra en båt. Jag blev nöjd med min för den blev snygg. Jag blev inte missnöjd. Solen var med för att den var viktig båten är med för att dom fiskade från båt.


Teckningar i museet ritade av tredjeklasselever från Prästbordets skola, Sollefteå.

Övning: Finns det berättelser på hällarna i Nämforsen?

Besök Nämforsen i datorn: https://namforsen.com/namforsens-hallristningar/mobil-guide/

Eleverna går en tur på hällristningsområdet på egen hand i datorn. Kartorna och hällristningarna är klickbar och de får information om vad enskilda hällristningar antas föreställa. Kan de hitta några berättelser bland bilderna?

Redovisas tex genom att elever gör häftet ”De här hände i Nämforsen”. Bilder på hällristningarna med en kort text om vad det är som händer på bilden.

Utmaningen med att tolka hällristningar kan åskådliggöras med övningarna nedan.

Övning: Rita och tolka moderna hällristningar

Dela in klassen i grupper och låt varje grupp rita en modern hällristning, dvs med tjocka linjer (precis som i Nämforsen) avbilda till exempel ett eller flera föremål, en händelse, eller en önskan.

På en separat lapp skriva gruppen ner varför de ritade föremålen och vad bilden förställer.

Grupperna byter sedan bilder och försöker tolka vad de förställer och varför den andra gruppen valde figurende valde. Grupperna skriver ner sin tolkning och sedan redovisar grupperna vad de kommit fram till innan det rätta svaret presenteras. Kan bli jätteroligt, men också lärorikt.

Övning: Vad betyder skylten

Det är svårt att veta vad bilder betyder. Skyltarna nedan kan du stöta på i samhället. Vad betyder de? Inte Googla! Låt eleverna fundera på vad de olika skyltarna betyder.

1.


2.


3.

Rätt svar:

 1. Varning för radioaktivt avfall.
 2. Ämnen och blandningar som framkallar allergier vid inandning, ämnen och blandningar som orsakar organskador.
 3. Varning för laserstrålning.

Övning: Gör en skylt som alla ska förstå

Eleverna får i uppgift att rita en modern skylt. Målet är att alla ska förstå skylten. Text och siffror får inte användas. Förslag på skyltar:

 • Gå ej på hällristningarna!
 • Snöbollskastning tillåten!
 • Håll avstånd!
 • Mobiltelefon tillåten!

Övningen kan redovisas genom att skyltarna sätts upp på lämplig plats i skolan.

Om ni väljer ”Gå ej på hällristningarna” kan ni skanna in bilderna och mejla dem till museet, så kan vi visa dom i utställningen eller här på hemsidan. KONTAKT