Den höga spången på hällristningsområdet rivs och en ny kommer att byggas inom kort. Hällristningsområdet ser annorlunda ut utan spången.