Den höga spången byts ut och en ny byggs inom kort

Hällristningsområdet ser annorlunda ut utan den höga spången.

Hällristningsområdet utan den höga spången