Hällristningsområdet ser annorlunda ut utan den höga spången.

Hällristningsområdet utan den höga spången