Inbjudan till Praktisk fortbildning i historia och arkeologi för lärare på grundskole- och gymnasienivå i Västernorrland

Kursen vänder sig till lärare som vill att undervisning i historia, men även i andra samhällsorienterande ämnen, ska ha mycket lokalt och regionalt innehåll.

Pedagogisk forskning visar att det är bäst att börja i det som är bekant och känt för att sedan öppna upp för nya perspektiv. Den röda tråden under kursen är att ge deltagarna redskap för att hitta spår av och information om den historia som utspelat sig där eleverna bor.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska enligt Lgr22 bl a behandla följande centrala innehåll: ”Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.”

  • Under kursen blir du som deltagare en aktiv del i att ta fram ny kunskap om Västernorrlands tidigaste historia genom att delta i en arkeologisk utgrävning.
  • Du får testa metoder arkeologer använder för att få kunskap om vår forntid och hur den kunskapen dokumenteras.
  • Du kommer att förstå hur arkeologerna tolkar fynd och hur de försöker sätta in de enskilda fynden i ett större sammanhang.
  • Du kommer under kursen att bättre förstå vad som är arkeologiska fakta och vad som är tolkning av fakta.

Grävledare och föreläsare som undervisar på kursen har alla stor erfarenhet av att genomföra arkeologiska undersökningar i vårt län och att handleda amatörarkeologer.

Förutom de praktiska arkeologiska momenten ska du som kursdeltagare bland annat få lära dig det här:

  • Hur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök kan användas i undervisningen och hur eleverna med hjälp av den kan hitta boplatser, gravar eller fångstgropar i skolans närhet.
  • Hur du på nätet söker i Historiska museets föremålssamlingar för att hitta fakta om, och bilder på, arkeologiska fynd från din eller elevernas hemtrakter.
  • Efter grävningen är dokumentationen, den arkeologiska rapporten, det som blir kvar av fornlämningen. Det är därför viktigt att förstå vad arkeologiska rapporter innehåller och inte innehåller, var man hittar dem på nätet, och hur de kan användas i skolundervisningen.

Vår förhoppning är att du som går kursen kommer att bli arkeologi-ambassadör i din skola och kommun. Du kommer att få teoretiska verktyg för att handleda lärarkollegor och att avgöra vilka läromedel som håller tillräckligt hög vetenskaplig nivå.

Den arkeologiska undersökningen, grävningen, som ingår i kursen är en fortsättning av tidigare undersökningar som gjorts av Bastuvallen, Raä 158, vid Nämforsen, Ådals-Lidens sn i Sollefteå kommun. Boplatsen upptäcktes 1994 och har en mycket stor potential för att ge oss mer kunskap om vad som hänt vid området runt Ångermanälven och Nämforsens hällristningar. Under kursen förväntar vi oss att få undersöka flera anläggningar, som härdar och gropar med fynd som brända djurben, keramik och föremål av sten. Boplatsens äldsta delar tillhör jägarstenåldern, men den har använts långt fram i tiden.

Kursen och den arkeologiska undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Nämforsens hällristningsmuseum, Västernorrlands museum, Länsstyrelsen Västernorrland, och Umeå universitet, som bidrar med grävledare, föreläsare m.m. samt tekniska resurser. Kursen finansieras även med bidrag från Region Västernorrland, Björkå AB Fornminnesfond och Sollefteå kommun.

Praktisk information

Om många anmäler sig till kursen kan vi, för att få så stor kunskapsspridning i länet som möjligt, välja ut kursdeltagare så att de representerar så många kommuner och skolor som möjligt. I övrigt gäller först till kvarn.

Anmälningsavgiften är 500 kr. Då ingår husrum, men ej mat, samt alla kursmoment.

Ni kommer att inkvarteras i stugor med dusch och kök på Näsåkers camping. Ni lagar själva eran mat, men vi bjuder på lunch första dagen. Från campingen är det ca 20 minuters promenad till Bastuvallen där vi gräver och 2 minuters promenad till Nämforsens hällristningsmuseum där föreläsningarna hålls. Ni lagar er egen mat och tar med lunch till grävningsområdet.

Sista dag för anmälan är den 17 maj 2023. Deltagarna kan välja att delta under tre eller sex dagar. Valet görs när ni fyller i ansökan nedan.

Plats: Näsåker, Sollefteå kommun.

Anmälan

Du kan välja att gå kursen under tre eller sex dagar. Du kommer så klart att förstå mer om arkeologi om du väljer det längre alternativet, men om du inte har så många dagar att avsätta för fortbildning har vi gjort det möjligt att delta under tre dagar.

Sommarlovet börjar inte samtidigt i alla länets kommuner. Vi vill erbjuda fortbildning under de dagar då lärarna fortfarande tjänstgör efter det att eleverna fått sommarlov. Därför är fortbildningen uppdelad på två olika veckor.

Kursen börjar kl. 9.30 onsdagen den 14 juni, eller kl. 9.30 måndagen den 19 juni 2023.