Inbjudan till fortbildning för lärare

Lärare i Västernorrland är välkomna till en fortbildningsdag i Nämforsens Hällristningsmuseum om hur ortnamn och fornlämningar i den egna närmiljön kan användas i undervisningen. Det blir även en guidad tur på hällristningar och i museum då vi berättar om hur ett studiebesök med elever går till.

Tid: Tisdagen 14 juni 2022 kl 10.30-15.30

Plats: Nämforsens Hällristningsmuseum och hällristningarna, Näsåker, Sollefteå kommun. Hitta hit:  https://namforsen.com/namforsens-hallristningsmuseum/kontakt/

Kostnad: Fortbildningsdagen finansieras av bidrag från Region Västernorrland och Nämforsens Hällristningsmuseum.

Vi vänder oss, med utgångspunkt från läroplanen, i första hand till lärare i historia, svenska, geografi och bild, men fortbildningsdagen är naturligtvis öppen för alla intresserade lärare vid grund- och gymnasieskolor i Västernorrland. Lärarstudenter från Umeå universitet m fl är också välkomna.

Historia på hemmaplan

Studier av den egna närmiljön kan utgå ifrån både ortnamn och fornlämningar.

Ortnamnen i den egna byn och i sommarstugeområdet, inom jaktvårdsområdet och ute på bärstigen, namnen i kvarteret eller stadsdelen där man bor, namnen som barnen använder på skolgården och där de byggt sin koja, ja alla namn har en historia, också den värd att lyfta fram. Ortnamnen ger goda möjligheter att intervjua människor, söka fram äldre handlingar, tidningsurklipp, och studera äldre och nutida kartor.

Alla platser har en sin egna arkeologi. Genom att använda datorn kan eleverna själva relativt enkelt kartlägga bygdens och stadens arkeologi; att hitta fornlämningar nära hemmet och skolan är bara en knapptryckning bort. Att hitta fornlämningar i landskapet blir då enklare, men ändå en utmaning.

Rötter i andra delar av världen

Det finns säkert elever i klassen som har rötterna i någon annan del av världen än Sverige. När klassen genomför en ortnamnstudie kan de eleverna ha till uppgift att utfråga sina släktingar för att se vilka typer av namn som finns i deras gamla hemland, och om det finns direkta motsvarigheter till hur vi i våra bygder kallar åkrar, vägar, gator etc.

Under dagen presenterar föreläsarna lärarhandledningar som finns att hämta hem från museet hemsida. Handledningar och nivåanpassade elevövningar är framtagna för att användas från tredje klass och uppåt.

Guidad tur på hällristningarna

Under dagen blir det en guidad tur på hällristningarna. Med över 2 600 hällristningar är Nämforsen landets största hällristningsområde.

Fortbildningsdagen är ett samarbete mellan Nämforsens Hällristningsmuseum, Umeå universitet och Västernorrlands museums, och finansieras med bidrag från Region Västernorrland.

Hålltider

Kl 10.30 Kaffe. Deltagarna hälsas välkomna.

Kl 11.00-12. 00 Ortnamn i undervisningen. Professor Lars-Erik Edlund, Lars-Erik Edlund är professor i nordiska språk och författare till Ortnamn i Medelpad och Ångermanland. En lärarhandledning för grundskolan och gymnasiet om att forska om ortnamn med förslag på nivåanpassade elevuppgifter. (Handledningen finns som pdf fil på hällristningsmuseets hemsida, se nedan.)

12.00-12.45 Lunch, museet bjuder på en enklare lunch.

12.45-13.45 Studiebesök på Hällristningarna. Peter Johansson, Nämforsens Hällristningsmuseum, guidar på hällristningarna och berättar hur ett studiebesök med elever går till.

13.45-14.15 Västernorrlands museums skolverksamhet. Sofia Eriksson-Bergström, museipedagog.

14.15 Kaffe

14.30-15.00 Var ligger närmaste fornlämning? Några exempel från Nämforsens Hällristningsmuseums lärarhandledningar och elevövningar

15.00-15.30 Visning av utställningen ”Folket vid forsen”. Om boplatsfynden, fångstgropar, klimatet, landhöjningen och hur arkeologerna kan veta något hur det var under stenåldern.

Nämforsens Hällristningsmuseums lärarhandledningar och elevövningar hittar du här För skolan – Nämforsens Hällristningsmuseum (namforsen.com)

Anmälan

Sista dag för anmälan är måndagen den 30 maj 2022.

VÄLKOMMEN!

För mer information kontakta:

Peter Johansson, peter.johansson@namforsen.com, 070-618 11 03

Namn(Obligatoriskt)
Address(Obligatoriskt)