Praktisk fortbildning i historia och arkeologi för lärare på grundskole- och gymnasienivå i Västernorrland juni 2023

Kursen vänder sig till lärare som vill att undervisning i historia, men även i andra samhällsorienterande ämnen, ska ha mycket lokalt och regionalt innehåll. Mer information om kursen och anmälan finns här https://namforsen.com/inbjudan-till-praktisk-fortbildning/