Västernorrlands tidigaste historia, två föreläsningar söndagen 9 oktober kl. 13


Plats: Nämforsens Hällristningsmuseum, Nipvägen 7, Näsåker.

Arkeologerna Ola George och Peter Persson föreläser om brons- och järnålder utifrån arkeologiska fynd från Västernorrland och den senaste DNA-forskningen.

Söndagen 9 oktober kl. 13. Museet öppnar kl. 12.00. Fika finns att köpa innan föreläsningen och i pausen.
Fri entré!

Järnåldern och de vikingatida
skatterna längs Ångermanälven

Föreläsare Ola George, arkeolog, Länsstyrelsen Västernorrland.

Ola George har undersökt allt från forntida sopor till högre ståndsgravar längs Ångermanälven. Föreläsningen tar oss med på en arkeologisk resa som börjar i Gafsele i Västerbotten och slutar på Hornön vid älvmynningen. Däremellan stannar vi till i bland annat Råinget, Näsåker, Para, Björkå. Det blir vikingatida silverskatter och storhögar, men också spåren av vanliga människor och deras vardag.

I Vålånger strax norr om Härnösand ligger det här långröset, 35×7 meter stort och innehåller troligen flera gravar. Foto. Peter Persson.

Den långa bronsåldern

Föreläsare Peter Persson, arkeolog, Länsstyrelsen Västernorrland.

Bronsåldern är en 1300 år lång tidsperiod i Skandinavien från 1800 till 500 f.Kr. som givits sitt namn av att man använde metallen brons. Det är den enkla beskrivningen.
Bronsredskap var dock något exklusivt och svåråtkomligt för de flesta under bronsåldern och många av redskapstyperna kom till oss redan under den yngre stenåldern. De verkar ha kommit hit med en ny befolkningsgrupp som hade sitt ursprung på de ryska stäpperna och som använde hästen för transport. Det var inte bara nya föremål som kom hit med den nya folkgruppen utan även sättet att se på döden, gudar och världen. De hade troligen också med sig ett språk som är grunden till det språk vi talar idag.
I området kring Nämforsen finns förutom hällristningarna från sten- och bronsålder även många stora boplatser som har sin storhetstid just under bronsåldern och vid kusterna finns hundratals gravar i form av rösen. Fynd och tecken på odling och betesdrift från perioden finns spridda i både inlandet och vid kusten.

Föreläsningarna arrangeras med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland, Sollefteå kommun och Region Västernorrland.