Inbjudan till fortbildning för lärare

Lärare i Västernorrland är välkomna till en fortbildningsdag den 14 juni 2022 kl 10.30-15.30 i Nämforsens Hällristningsmuseum. Det handlar om ortnamn och fornlämningar i den egna närmiljön och hur de kan användas i undervisningen. Det blir även en guidad tur på hällristningar och i museum. Mer information och anmälan finns här. Inbjudan till fortbildning för lärare