Boplatser och fynd

Alldeles intill Nämforsen, på den södra stranden, undersöktes ett område under sommaren 1944 när vattenkraftutbyggnaden i älven inleddes. Den s.k. "Ställverksboplatsen" räknas fortfarande till en av de fyndrikaste i hela Norrland!

Nya arkeologiska utgrävningar har gjorts på den nordöstra älvstranden vid Nämforsen. Bland de nya fynden märks stora ansamlingar av rödockra.
Det äldsta lagret dateras till 4.200 f.Kr. Fanns det en stor färgtillverkningsplats alldeles intill hällristningarna? Det är en ny, spännande fråga för arkeologerna.

 

Man kan också påvisa att människor varit aktiva kring Nämforsen i alla tidsperioder under 6000 år.
Läs mer>>

 

-- NamKartRGB_liten_mork.jpg (Karta hällristningar rött markerar hällristningar)

 

Röda markeringar = hällristningar