Hällmålningar

Vad är en hällmålning?

 

En hällmålning är en målning som är gjord på sten. Den färg vi ser idag är inte färg som ligger på stenytan, utan är istället färg som har tagits upp av stenen, och bildat vad

man kan beskriva som ett avtryck i stenen. Hällmålningar återfinner man i huvudsak idag i norra Sverige, norr om Dalälven. Det finns dock några hällmålningar söder om Dalälven.

 

Hällmålningslokaler kallas platserna där målningarna finns. De är gjorda på vertikala väggar och har oftast ett skyddande överhäng, som bidragit till att bevara målningarna fram till idag. Målningar ligger ofta nära vatten, men inte på samma sätt som ristningar. Målningar kan finnas i närheten av stillastående vatten, som sjöar eller lugnare och mindre vattendrag, men kan även finnas på platser med utsikt över vatten. Detta till skillnad från hällristningar som ligger vid strömmande vatten. Det finns dock undantag från regeln; det finns hällmålningar som är gjorda på flyttblock som står i vatten i till exempel en sjö.