Norrländska ortnamn berättar. Föreläsning av Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk, söndagen den 17 april kl. 13.00.

2016-03-23 11:28

Ortnamnen är de äldsta fornlämningar som fortfarande används. De kan berätta om en tid då vi visste och gjorde andra saker än nu. Foto: Siv Bylund

Det finns många skäl att namnge en plats, men snart nog glömmer vi dem.

I föreläsningen belyser Lars-Erik Edlund, som är professor i nordiska språk och skrivit om dialekter och ortnamn, ett antal kulturlandskap i Norrland. Det nordnorrländska kulturlandskapets mångspråkighet belyses och ett antal nedslag görs på mellannorrländskt område. En hel del exempel handlar om kusten och dess farleder, där många gånger mycket gamla namn återfinns. En äldre tids rikt varierade ordförråd och betydelseskillnader illustreras i föreläsningen med ortnamnens hjälp.

 

Tid: söndagen den 17 april kl. 13.00. Fika i pausen.
Museet och café öppnar kl. 12.

 

Fri entré!